Elk kind wordt geboren met een tabula rasa, oftewel een schone lei, een onbeschreven blad.
Vervolgens krijg je regels, suggesties en overtuigingen mee van je ouders, familieleden, leerkrachten en de maatschappij.
Door je hoge mate van ontvankelijkheid neem je alles aan als waarheid, ook de minder positieve dingen.
Door het systeem van straffen en belonen leer je hoe je goedkeuring kan ontvangen. Je leert dat je iets moet doen of zijn om gewaardeerd te worden.

Je verliest door dit proces van conditionering steeds meer een stukje van jouw EIGENheid.
Je merkt dat dit zo is wanneer je je in je volwassen leven blijft aanpassen aan mensen en situaties. Wanneer je niet trouw blijft aan jouw wensen en behoeftes.

Je luistert steeds minder naar de stem van binnen.

Dit proces noemt Don Miguel Ruiz in zijn boek De vier inzichten het temmen van de mens.
We worden geboren met het vermogen te leren dromen en de mensen die eerder dan wij zijn geboren leren ons te dromen overeenkomstig de droom van de samenleving. (…) De droom die van buitenaf komt, de collectieve droom, eist onze aandacht op en leert ons wat we moeten geloven. (…) Dit proces van indoctrinatie noem ik het temmen van de mens. En door dat temmen leren we hoe we moeten leven en hoe we moeten dromen. In dat indoctrinatieproces wordt de informatie van de collectieve droom, overgedragen op de droom binnenin en creëert op die wijze ons hele kader van overtuigingen.”

Kinderen zijn nog niet getemd, volwassenen wel.
Dat is de reden waarom het vaak kan botsen tussen ouder en kind.
Kinderen laten ons zien hoe het leven geleefd mag worden.
Kinderen nodigen ons uit om te leven vanuit ons hart, met liefde voor onszelf en onze omgeving.
Kinderen zijn ware zenmeesters omdat ze leven in het nu.

Je kind kan jou helpen om weer te worden wie je werkelijk bent. Om het kind in jou weer te ontdekken, voordat het werd getemd.

En jij kan jouw kind helpen om zijn eigen liedje te blijven zingen!
Hoe? Door te blijven onderzoeken wat er bij jou gaande is.
Om je bewust te worden van hoe jij nu in het leven staat.

✔️ Wat leef je voor?
✔️ Wat geef je door?
✔️ Waar loop jij mee rond?
✔️ Hoe denk jij over jezelf?

Het mooiste geschenk wat je je kinderen kan geven, is de beste versie van jezelf worden.
Wanneer jij vrij bent om te zijn wie je bent, geef je dit energetisch door aan je kinderen.
Een kind dat mag zijn wie het is, hoeft op volwassen leeftijd niet op zoek naar zichzelf.