Wie was jij voordat de wereld je vertelde wie je moest zijn?

Hoe de opvoeding van je kind te maken heeft met jouw inprentingen en aanpassingsgedrag…

In onze samenleving worden kinderen getemd omdat de overtuiging bestaat dat kinderen moeten leren gehoorzamen om uit te groeien tot brave burgers. Het gevaar van deze beperkende overtuiging is dat aanpassingsgedrag vrijwel altijd leidt tot het verlies van de eigen identiteit.

De meeste mensen deugen en de mens is van nature goed, en het is juist deze ware natuur die gevoed mag worden en niet in de kiem gesmoord. Als ouders en opvoeders dragen we de verantwoordelijkheid om de ware natuur van kinderen te erkennen en te voeden. Dat gaat het beste wanneer we ons herinneren wie wij waren voordat wij getemd werden.

Wie was jij voordat de wereld je vertelde wie je moest zijn?

Welke waarheid heb je overgenomen, die niet van jou is en jou eigenlijk niet meer dient? 

Als kindertolk vertaal ik de spiegel die kinderen hun ouders voorhouden. Wist je dat het vaak te maken heeft met getemd zijn, aangepast zijn? Met niet meer weten wie je echte zelf is? Je (jonge) kind weet dat nog wel, en daarom kan het soms botsen of begrijpen jullie elkaar niet.

De uitnodiging? Accepteer en eer de ware aard van je kind: ongetemd en ongeremd, uitbundig, levenslustig, creatief en vol van liefde.