We kunnen niet ontkennen dat we wereldwijd in een zeer bijzondere tijd zitten. De voorbode voor een Nieuwe Wereld, of de ondergang van de wereld? De meningen zijn hierover verdeeld en dat ligt in de aard van de mens.

Het is in ieder geval duidelijk dat het leven wat we tot nu toe leefden, in een heel ander perspectief wordt geplaatst. En het is aan jou persoonlijk wat je ermee doet. Houd je krampachtig vast aan het oude of accepteer je de situatie en omarm je de nieuwe mogelijkheden die dit met zich meebrengt.

Ik zie het Internet exploderen met foto’s, filmpjes en reacties van ouders die worstelen met thuisonderwijs. Kinderen die in de weerstand schieten, conflicten tussen ouder en kind om het opgegeven huiswerk gedaan te krijgen.
Wat ik hier wil zeggen is: laat het los!
Na deze periode van quarantaine zal het onderwijs zich opnieuw uitvinden. Maak je niet druk wanneer je kind de sommen niet maakt of zich niet 3 uur kan concentreren voor een laptop. Wat is nou echt belangrijk? Dat je kind bijblijft bij het programma of dat je kind mentaal gezond blijft en dat de verbinding tussen jullie sterk blijft?

Denk je dat na de quarantaine alles gewoon weer is zoals het was? Of geloof je dat er nieuwe manieren van onderwijs komen, die beter aansluiten bij de ware natuur van kinderen? Ik kan daar alleen maar over speculeren maar samen met mij zijn er visionairs die dit nieuwe onderwijs al kunnen voelen.

Het systeem zoals we dat kennen staat nu op zijn kop. Dat betekent dat jij nu het systeem wordt: jij vormt samen met je kinderen een natuurlijk systeem.

School, de plek waar onderwijs werd gegeven aan onze kinderen en waar kinderen leerden om in een groep te functioneren, is weggevallen. De taak van de ouders en de functie van het gezin is nu belangrijker dan tevoren.

Ik inspireer ouders om bewust ouderschap te omarmen als levensstijl. Bewust ouderschap stelt de verbinding tussen ouder en kind voorop en gaat ervan uit dat alle wijsheid al in het kind aanwezig is. In deze tijd van verandering zijn ouders die bewust met hun kinderen omgaan in staat om makkelijker het moeten los te laten en zich over te geven aan wat is.

Kinderen ervaren dezelfde gevoelens en emoties als volwassenen. Ook al zeggen ze het niet of laten ze het niet direct zien, ze absorberen energie vanuit hun omgeving. Kinderen spiegelen hun ouders.

Wat gebeurt er met kinderen in gezinnen waarvan de ouders in paniek raken en zich grote zorgen maken om de ontwikkelingen in de wereld? Ze nemen het over. Ze nemen het aan voor waarheid. Ouders mogen zich realiseren dat ze bijdragen aan het zelfbeeld van hun kinderen en aan hun visie op de wereld.

Is het belangrijk dat je kind braaf alle sommen maakt in het online programma of is het van belang dat je kind sterk blijft van binnen? Dat je kind leert om te gaan met uitdagende situaties en dat het leert de rust van binnen te bewaren?

Het aanleren van life skills aan je kinderen is in deze tijd enorm belangrijk. Mensen worden teruggeroepen op zichzelf, worden met zichzelf geconfronteerd en gaan op zoek naar manieren om de verbinding met zichzelf en de natuur te herstellen. Mensen die vastliepen met zichzelf voor Corona gingen op zoek naar een coach of therapeut om te ontdekken wie ze werkelijk zijn. Om zelfliefde, eigenwaarde, innerlijke balans en kracht weer terug te halen in hun systeem.

Het traditionele onderwijs leert kinderen weinig life skills. En toch is dat belangrijker dan het aanleren van kennis. Als je een eigen bedrijf wilt starten dan is het fijn dat je goed kunt rekenen en schrijven. Maar kwaliteiten als doorzettingsvermogen, daadkracht, geloof in jezelf en leiderschap zijn onmisbaar. Als je een gezonde relatie wil, dan is het belangrijk dat je onvoorwaardelijk van jezelf houdt. Zo zijn life skills cruciaal voor een gezond en gelukkig leven.

Kennisoverdacht mag mijns inziens in deze nieuwe tijd een andere betekenis krijgen. Kennisoverdacht hoeft niet alleen te gaan over praktische skills zoals rekenen, lezen en schrijven maar mag vooral ook gaan over life skills zoals relativatievermogen, zelfreflectie, eigen verantwoordelijkheid nemen, zelfliefde en compassie.

Hoe je als ouder in het leven staat is een voorbeeld voor je kind. Nu school wegvalt is het aan ons. We hebben nu de tijd om echt met onze kinderen te verbinden. Om ze te laten zien dat wij om weten te gaan met een uitdagende tijd.
We mogen ze laten zien dat wij sterker zijn dan het verdriet, de angst en de onzekerheid. We mogen ze laten zien dat we vertrouwen hebben, niet in een extern persoon of systeem maar in onszelf.

We hebben de keus hoe we omgaan met deze quarantaineperiode. We kunnen vast blijven houden aan het oude of los durven laten en onze eigen keuzes maken. Onze kinderen laten heel mooi zien waar ze behoefte aan hebben. Ouders hoeven dat alleen maar te observeren en ernaar te handelen. Sommige kinderen hebben baat bij de structuur en vinden het leuk om online opdrachten te doen. Andere kinderen schieten in de weerstand en willen niet dat ouders voor leerkracht spelen. Wat heeft jouw kind nu nodig? Hoe leert jouw kind? Denk je werkelijk dat er straks gekeken wordt hoe goed je je kind thuisonderwijs hebt gegeven? Ben je bang dat je kind achter raakt? Achter, op wat?

Is het systeem belangrijker of is jouw vrijheid en die van je kind belangrijker?

Wat wil je je kinderen leren in uitdagende tijden? Wanneer al het moeten wegvalt en er plaats komt voor wat goed voelt?

Ik leer mijn kinderen dat geluk van binnen komt. Dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven. Niet ik, niet papa, geen enkele externe factor kan ze gelukkig maken.

Door Corona worden we allemaal geconfronteerd met dit besef:
Niks is blijvend, alles is aan verandering onderhevig
Materiële zaken maken niet gelukkig
Als het contact met de buitenwereld wegvalt, ben je aangewezen op jezelf. En wie kom je dan tegen?

Jij bent de belangrijkste persoon in jouw leven. Je mentale, emotionele en fysieke gezondheid staan voorop. Laat dat de levensles zijn die we onze kinderen willen meegeven.