Kinderen spreken de emotionele bagage van ouders aan. Als kindertolk vertaal ik gedragsproblemen bij kinderen naar een boodschap voor groei en bewustwording bij ouders.

Er was eens een moeder die haar drie kinderen niet in de hand had, en met name met de oudste veel problemen had. Hij was onbereikbaar, wilde niet luisteren, zat te lang achter de iPad.
Door mijn vertaling van het gedrag van haar kind, ging de moeder inzien dat ze ver weg was komen te staan van haar authenticiteit, van haar puurste zelf. Hierdoor kon ze de verbinding niet goed kon aangaan met haar kinderen. En ook zij verschool zich achter de smartphone!

Op het moment dat deze moeder tijd voor zichzelf ging vrijmaken, bewuster werd van haar eigen gedachten en handelen, gebeurde er iets magisch. De rust keerde terug in het drukke jongensgezin van drie. En de oudste begon zelfs met mediteren, volledig op eigen initiatief!

En zo was er een moeder die bij me kwam omdat haar zoontje moeilijk in slaap kwam en niet wilde dat zijn moeder “weg” ging, al was het maar voor een korte avondwandeling. Hij bleef altijd op haar wachten.
Uit een van onze gesprekken kwam naar boven dat deze moeder na de bevalling van haar tweede kind heel ziek werd en op het randje van de dood heeft gebalanceerd. Haar oudste zoon, hooggevoelig, had (onbewust) alles meegekregen maar er was niet goed genoeg met hem over gepraat. Bij hem leefde nog de overtuiging Als mamma weg gaat, komt ze niet meer terug.

Door er met haar zoon over te praten, werd het onderwerp minder beladen en groeide het vertrouwen bij het kind. Moeder realiseerde zich dat ze zelf ook nog wat los te laten had met betrekking tot dit onderwerp, en ze werd zich bewust van het onzichtbare lijntje tussen ouder en kind en hoe het doorwerkt op je kind als er in jou nog onverwerkte stukken uit het verleden zitten.

Dit zijn zomaar wat voorbeelden van spiegelboodschappen.
Voorbeelden van kinderen die middels (ongewenst) gedrag de emotionele bagage van hun ouders aanspreken.

Wil je hier zelf mee oefenen?
Schrijf dan voor jezelf op wat op dit moment het gedrag is van jouw kind wat je het meeste raakt.

Bijvoorbeeld:

Daan luistert niet naar me en gaat continue over mijn grenzen heen.

Vul dan “ik” in op de plaats van de naam van je kind.

Ik luister niet naar mezelf en ik ga continue over mijn grenzen heen.
Of
Ik luister niet genoeg naar mijn innerlijke stem en laat anderen continue over mijn grenzen heen gaan.

Ik help ouders om zich bewust te worden van de emotionele ballast die ze bij zich dragen en waarom dat invloed kan hebben op het gedrag van hun kind. Op deze manier wordt het ouderschap een uitnodiging tot bewust-zijn en spirituele groei en voelen kinderen zich bevrijd van een bepaalde last.
Waarom? Omdat kinderen aanvoelen wanneer ouders niet lekker in hun vel zitten en er alles aan willen doen om de ouder gelukkig te zien. De manieren waarop dit gebeurt, wordt door ouders vaak niet begrepen. Het kan dan fijn zijn om hier begeleiden bij te krijgen.

Recentie:

“Met de werkwijze van Saskia is er zeker verandering in het gedrag van het kind merkbaar omdat het kind zich anders voelt als je als ouder meer handelt vanuit je authentieke zelf. Geen makkelijke tool dus voor (uiterlijke) gedragsverandering, maar een blijvende verandering in de relatie met je kind die als gevolg ander gedrag laat zien bij het kind.
Mijn eigen zoon is een stuk gelukkiger sinds de coaching van Saskia en daardoor anders in zijn gedrag.
Ik ben erg blij om te zien hoe goed het nu met hem gaat.” Beatrijs