Privacy verklaring

Privacy verklaring

Saskia Markestein (Het Nieuwe Kind), gevestigd aan Sporkehout 8 1273TE Huizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.hetnieuwekind.nl
Sporkehout 8
1273TE Huizen
06-11128068

Saskia Markestein is de Functionaris Gegevensbescherming van Saskia Markestein (Het Nieuwe Kind) zij is te bereiken via saskia@hetnieuwekind.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Saskia Markestein (Het Nieuwe Kind) verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via saskia@hetnieuwekind.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Saskia Markestein (Het Nieuwe Kind) verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling voor coachingsessies

– Verzenden van e-mails voor marketing doeleinden, mits je hier van tevoren akkoord voor hebt gegeven.

– De afhandeling en verwerking van de inschrijving voor de Online Academie voor Bewust Opvoeden

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om diensten bij je af te leveren

– Saskia Markestein verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Saskia Markestein (Het Nieuwe Kind) neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (gelimiteerde) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Saskia Markestein (Het Nieuwe Kind) tussen zit. Saskia Markestein (Het Nieuwe Kind) gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Kajabi
Website: www.newkajabi.com
Kajabi is een E-Commerce platform dat wordt gebruikt om de Online Academie voor Bewust Opvoeden te faciliteren. Kajabi is host van gebruiksgegevens van de leden van de Online Academie, maar heeft geen toestemming om deze gegevens te gebruiken. Het Nieuwe Kind gebruikt de gegevens van de gebruiker (naam, email) uitsluitend voor het afhandelen van de inschrijving.
Het Nieuwe Kind gebruikt Kajabi om promotionele e-mails te versturen. De personen die op de e-mail lijst van Het Nieuwe Kind staan, hebben hier van tevoren toestemming voor gegeven en kunnen zich zonder opgaaf van reden weer uitschrijven.

AutoRespond
Website: www.autorespond.nl
Het Nieuwe Kind gebruikt AutoRespond om de betaling voor de dienst Online Academie voor Bewust Opvoeden af te handelen. AutoRespond en Het Nieuwe Kind ontvangen geen bankgegevens van de gebruiker. AutoRespond is via een koppeling gelinkt aan het betaalsysteem Mollie.

MoneyBird

Website: www.moneybird.com
De software MoneyBird wordt gebruikt voor het verzamelen van de volgende gegevens: Naam, Achternaam, Adres en e-mailadres om facturen aan te maken en te bewaren, voor het opstellen van de BTW aangifte en jaarrekening. De persoonsgegevens die hier worden opgeslagen, dienen uitsluitend voor administratieve doeleinden.
Saskia Markestein heeft een verwerkingsovereenkomst met MoneyBird.

Google Analytics
Google Analytics staat als tracking functionaliteit aan op www.hetnieuwekind.nl en wordt alleen gebruikt om te meten hoeveel bezoekers er op de website komen, en op welke pagina’s, met als doel de website te verbeteren voor de gebruikers. Er worden geen gegevens gedeeld met Google voor verbetering van producten en diensten van Google.
– remarking functie staat uit
– UserID tracking staat uit
– Gegevens delen met Google staat uit
Saskia Markestein heeft een verwerkingsovereenkomst met Google Analytics.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Saskia Markestein (Het Nieuwe Kind) bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia via MoneyBird
Bewaartermijn: zolang nodig is voor het verwerken van de administratieve gegevens.

Personalia voor coachingsdoeleinden.
Bewaartermijn: 6 maanden na afronden van het traject – voor eventuele vervolgvragen, persoonlijke studie en verdieping. De gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Personalia die worden verstrekt via het contactformulier
Deze persoonsgegevens worden nergens opgeslagen en de mailwisseling zelf wordt verwijderd op het moment dat het contactverzoek behandeld is.

Personalia voor administratieve doeleinden.
Bewaartermijn: geen vervaldatum

Delen van persoonsgegevens met derden

Saskia Markestein (Het Nieuwe Kind) verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Saskia Markestein (Het Nieuwe Kind) blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Saskia Markestein (Het Nieuwe Kind) gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Saskia Markestein (Het Nieuwe Kind) en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar saskia@hetnieuwekind.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op jouw verzoek.

Saskia Markestein (Het Nieuwe Kind) wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Saskia Markestein (Het Nieuwe Kind) neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via saskia@hetnieuwekind.nl